Barselsgruppe:

Barselsgruppe mødes torsdag 11-13 i Bredgade 2

Kontaktperson: Margit Vestbjerg, m.vestbjerg1950@gmail.com

tlf. 50 47 02 41