Bliv frivillig

Bliv frivillig i Kolding

Du betyder noget for andre

Har du lyst til at deltage i et fællesskab der i foreningsregi arbejder for at gøre en forskel for de personer med flygtninge-/indvandrerbaggrund, der bor i Kolding, så er du kommet det helt rigtige sted hen. Vi er alle ulønnede frivillige, der deltager i driften af faste aktiviteter eller gennemførelsen af enkeltstående arrangementer/initiativer og derved bidrager til at foreningens brugere får en positiv og udbytterig oplevelse. Er du til en mere personlig kontakt, kan du blive netværksperson for en flygtning.

Hvad kan man lave som frivillig?

Det er lysten der driver værket. Som potentiel ny frivillig, vil der for at sikre en god start, blive afholdt et indledende møde med vores forperson eller bestyrelsesrepræsentant i Frivillighuset. Dette er for at sikre, at man får en introduktion til de forskellige aktiviteter i foreningen, så vi får det bedste match mellem den frivilliges ønsker og kompetencer og aktiviteten i foreningen. Her får man også håndteret de nødvendige formalia og andre praktiske ting.

Som frivillig kan du deltage i DRC Dansk Flygtningehjælps store variation af kurser.

Sådan bliver du frivillig

Se under punktet Aktiviteter på hjemmesiden for overblik over foreningens nuværende faste aktiviteter/frivilliggrupper.

Se under punktet Dokumenter på hjemmesiden for at se hvilke aktiviteter vi særligt mangler frivillige til lige nu